Dlaczego.pro – Tw贸j partner w biznesie

Logo bia艂e

Polityka prywatno艣ci dla strony www.dlaczego.pro

Niniejsza polityka prywatno艣ci okre艣la zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych przez stron臋 internetow膮 www.dlaczego.pro. Administratorem danych jest DLACZEGO SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 o numerze NIP: 9562385889, REGON: 525915138, zarejestrowana przez S膭D REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIA艁 GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S膭DOWEGO przy ul. 艁ubinowej 59, 87-100 Toru艅

Rodzaje danych osobowych zbieranych przez stron臋 internetow膮 www.dlaczego.pro

Strona internetowa www.dlaczego.pro mo偶e zbiera膰 nast臋puj膮ce rodzaje danych osobowych:

 • adres e-mail
 • imi臋 i nazwisko
 • numer telefonu聽
 • adres www
 • adres IP

informacje o preferencjach dotycz膮cych tre艣ci udost臋pnianych na stronie internetowej

1. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane przez stron臋 internetow膮 www.dlaczego.pro s膮 przetwarzane w celu umo偶liwienia u偶ytkownikom korzystania z us艂ug oferowanych na stronie oraz w celach statystycznych.

Adresy e-mail, adresy stron www i numery telefon贸w zbierane s膮 w celu umo偶liwienia kontaktu z u偶ytkownikami, na ich wyra藕ne 偶yczenie.

Adresy IP oraz informacje o preferencjach dotycz膮cych tre艣ci udost臋pnianych na stronie internetowej s膮 zbierane w celach statystycznych i analizy ruchu na stronie.

2. Podmioty, kt贸rym dane osobowe mog膮 zosta膰 ujawnione

Dane osobowe zbierane przez stron臋 internetow膮 www.dlaczego.pro nie s膮 ujawniane podmiotom trzecim, z wyj膮tkiem przypadk贸w, gdy jest to wymagane przepisami prawa lub gdy u偶ytkownik wyrazi na to zgod臋.

3. Prawa u偶ytkownik贸w zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych

U偶ytkownicy maj膮 prawo do:

 • dost臋pu do swoich danych osobowych
 • sprostowania swoich danych osobowych
 • usuni臋cia swoich danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • przenoszenia swoich danych osobowych

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe zbierane przez stron臋 internetow膮 www.dlaczego.pro s膮 przechowywane przez czas niezb臋dny do realizacji cel贸w, dla kt贸rych zosta艂y zebrane, chyba 偶e u偶ytkownik wyrazi zgod臋 na d艂u偶sze przechowywanie danych.

5. Zabezpieczenia danych osobowych

Dane osobowe zbierane przez stron臋 internetow膮 www.dlaczego.pro s膮 przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa oraz standardami bezpiecze艅stwa, w celu zapewnienia ochrony przed ich nieuprawnionym ujawnieniem lub przetwarzaniem.

6 . Zmiany w polityce prywatno艣ci

Niniejsza polityka prywatno艣ci mo偶e ulec zmianie, je艣li zachodzi taka potrzeba. Wszelkie zmiany b臋d膮 og艂aszane na stronie internetowej www.dlaczego.pro i b臋d膮 obowi膮zywa膰 od momentu ich opublikowania. U偶ytkownicy s膮 zobowi膮zani do regularnego sprawdzania polityki prywatno艣ci w celu zapoznania si臋 z ewentualnymi zmianami.

7. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pyta艅 lub w膮tpliwo艣ci dotycz膮cych polityki prywatno艣ci lub przetwarzania danych osobowych, u偶ytkownicy mog膮 skontaktowa膰 si臋 z administratorem poprzez formularz kontaktowy dost臋pny na stronie internetowej www.dlaczego.pro lub na adres e-mail: dlaczego.pro@gmail.com

8. Cookies

Strona internetowa www.dlaczego.pro korzysta z plik贸w cookies, czyli ma艂ych plik贸w tekstowych przechowywanych na urz膮dzeniu u偶ytkownika w celu u艂atwienia korzystania z serwisu oraz dostosowania wy艣wietlanych tre艣ci do preferencji u偶ytkownika. Pliki cookies wykorzystywane s膮 tak偶e w celach statystycznych i analitycznych.

U偶ytkownik mo偶e wy艂膮czy膰 zapisywanie plik贸w cookies na swoim urz膮dzeniu lub skonfigurowa膰 przegl膮dark臋 internetow膮 w taki spos贸b, aby informowa艂a go o ka偶dorazowym zapisywaniu plik贸w cookies. Nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e wy艂膮czenie zapisywania plik贸w cookies mo偶e uniemo偶liwi膰 korzystanie z niekt贸rych funkcji serwisu.

9. Google Analytics

Strona internetowa www.dlaczego.pro korzysta z narz臋dzia Google Analytics, s艂u偶膮cego do analizy ruchu na stronie. Narz臋dzie to wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji na temat sposobu korzystania z serwisu przez u偶ytkownik贸w. Informacje te s膮 przekazywane do Google Inc. w celu opracowania raport贸w dotycz膮cych aktywno艣ci na stronie oraz w celach zwi膮zanych z udoskonalaniem serwisu.

U偶ytkownik mo偶e wy艂膮czy膰 dzia艂anie narz臋dzia Google Analytics na swoim urz膮dzeniu, instaluj膮c dodatek przegl膮darki dost臋pny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

10. Inne strony internetowe

Strona internetowa www.dlaczego.pro mo偶e zawiera膰 odno艣niki do innych stron internetowych, kt贸rych polityka prywatno艣ci mo偶e si臋 r贸偶ni膰 od niniejszej polityki. Administrator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za tre艣ci i polityk臋 prywatno艣ci tych stron.

11. Podsumowanie

Niniejsza polityka prywatno艣ci okre艣la zasady przetwarzania danych osobowych przez stron臋 internetow膮 www.dlaczego.pro. Administrator zapewnia bezpiecze艅stwo i poufno艣膰 przetwarzanych danych oraz respektuje prawa u偶ytkownik贸w zwi膮zane z ochron膮 danych osobowych.

12. Akceptacja polityki prywatno艣ci

Korzystanie z serwisu www.dlaczego.pro oznacza akceptacj臋 niniejszej polityki prywatno艣ci. U偶ytkownik, kt贸ry nie zgadza si臋 z niniejsz膮 polityk膮, powinien powstrzyma膰 si臋 od korzystania z serwisu.

13. Zapisywanie danych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora s膮 przechowywane przez czas niezb臋dny do realizacji cel贸w, dla kt贸rych zosta艂y zebrane, a tak偶e w celu spe艂nienia obowi膮zk贸w prawnych Administratora.

14. Prawa u偶ytkownik贸w

U偶ytkownik ma prawo 偶膮dania od Administratora dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, a tak偶e prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. U偶ytkownik ma r贸wnie偶 prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt贸rym w Polsce jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

15. Podsumowanie

Niniejsza polityka prywatno艣ci ma na celu zapewnienie u偶ytkownikom strony internetowej www.dlaczego.pro ochrony prywatno艣ci oraz przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatno艣ci w ka偶dym czasie, co nie b臋dzie stanowi艂o naruszenia praw u偶ytkownik贸w.

16. Zabezpieczenia techniczne

Administrator dok艂ada wszelkich stara艅, aby zabezpieczy膰 dane osobowe u偶ytkownik贸w przed nieuprawnionym dost臋pem, wykorzystaniem lub utrat膮. W tym celu stosowane s膮 odpowiednie zabezpieczenia techniczne, takie jak zabezpieczenia serwera, szyfrowanie przesy艂anych danych, a tak偶e stosowanie has艂a i autoryzacji dost臋pu do system贸w przetwarzania danych osobowych.

17. Postanowienia ko艅cowe

Niniejsza polityka prywatno艣ci stanowi integraln膮 cz臋艣膰 serwisu www.dlaczego.pro. W przypadku spor贸w wynikaj膮cych z realizacji niniejszej polityki, w艂a艣ciwym b臋dzie s膮d powszechny wed艂ug przepis贸w Kodeksu post臋powania cywilnego.

Zach臋camy u偶ytkownik贸w serwisu www.dlaczego.pro do zapoznania si臋 z niniejsz膮 polityk膮 prywatno艣ci, a tak偶e do regularnego sprawdzania jej tre艣ci, poniewa偶 mo偶e ona ulega膰 zmianom.

Scroll to Top